Analiza danych powierzchni i ludności woj. Podkarpackiego w roku 2003 wg powiatów.

Wśród 25 powiatów woj. Podkarpackiego biorąc pod uwagę powierzchnię średnia arytmetyczna wynosi 713,76 km2 , odchylenie standardowe wynosi 380,77 km2, zaś średnia harmoniczna wynosi 240 km2, współczynnik zmienności kształtuje... Read more »