Analiza wielkości wskaźnika normalizacji określającego znaczenie powierzchni, ludności ogółem i na 1 km2 oraz liczby kobiet na 1000 mężczyzn w powiatach województwa podkarpackiego.

Przedmiotem pracy jest analiza wielkości wskaźnika normalizacji określającego znaczenie powierzchni, ludności ogółem i na 1 km2 oraz liczby kobiet na 1000 mężczyzn w powiatach województwa podkarpackiego.. Celem natomiast –... Read more »