Analiza oceny rangowej zasobów mieszkaniowych w woj. Śląskim wg powiatów w roku 2005.

Analizie zostały poddane mierniki: powierzchnia 1 mieszkania w [m2], liczba izb w mieszkaniu oraz wskaźnik powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca [m2]. Najwyższą rangą (10) charakteryzuje się powiat cieszyński: powierzchnia... Read more »