Państwowy Monitoring Środowiska

Wobec stojących przed społeczeństwem coraz poważniejszych wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych, coraz większą uwagę zwracamy na kwestię ochrony środowiska. Jej zapewnienie na odpowiednim poziomie jest bowiem w dobrze pojętym... Read more »