Czym jest akredytowane laboratorium badawcze

Obecnie, znaczenie słowa akredytacja znanego przez lata, zmienia swoje znaczenie. Coraz częściej używane jest ono w połączeniu ze słowem laboratorium badawcze czy też laboratorium wzorcujące. Poniżej wyjaśnione zostanie znaczenie tego pojęcia.

Czym jest laboratorium akredytowane?
Uzyskanie akredytacji, jest pewnego rodzaju poświadczeniem wykonywania produktów oraz usług o odpowiedniej jakości. W odniesieniu do wspomnianych wcześniej laboratoriów akredytowanych, oznacza to odpowiedni system kontroli jakości w tej jednostce. Otrzymanie akredytacji przez tego typu podmioty jest równoznaczna z zaufaniem jakim można obdarzyć to laboratorium. Jest to jednocześnie potwierdzeniem kompetencji podmiotu akredytowanego.

Jakie korzyści płyną z uzyskania akredytacji i dlaczego warto starać się o jej pozyskanie?
W dzisiejszych czasach, rynek usług świadczonych przez laboratoria doświadcza szybkiego rozwoju. Powoduje to wzrost konkurencji, dlatego tak ważne jest dbanie o klienta i o pozyskiwanie nowych. Najlepszym sposobem, jest utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług. Akredytacja jest świetnym rozwiązaniem, by potwierdzić wiarygodność. Powoduje ona wzrost zaufania do jednostki, która tę akredytację uzyskała, a także atrakcyjności z punktu widzenia klienta.
Pierwszym krokiem do uzyskania akredytacji przez laboratorium jest spełnienie normy PN-EN ISO/ IEC 17025. Po spełnieniu powyższej normy zarządzania można ubiegać się o otrzymanie akredytacji. Do jej nadania jest uprawnione Polskie Centrum Akredytacji.

Jakie laboratoria mogą ubiegać się o uzyskanie akredytacji?
Chęć uzyskania akredytacji przez laboratorium pozostaje całkowicie w gestii tejże jednostki. Nie ma tutaj znaczenia ilość zatrudnianych pracowników, wielkość prowadzonej działalności, ani też dziedzina jaką się zajmuje. Istnieje jednak sytuacja, w której uzyskanie akredytacji jest koniecznością, mianowicie wtedy, kiedy laboratorium ubiega się o notyfikację.
Starając się o uzyskanie akredytacji dużego znaczenia nabiera kluczowa wartość, jaką jest jakość usług. Ważne jest też zapoznanie się z podstawowymi dokumentami związanymi z tym procesem, a są to m.in. dokument DAB-07 – określający wymagania uzyskania akredytacji oraz system oceniania w tym procesie. Z punktu widzenia laboratorium, warto wiedzieć też jakie prawa i obowiązki wiążą się z uzyskaniem akredytacji (zawarte w DA-08).

Dodaj komentarz