Analiza wielkości wskaźnika normalizacji określającego znaczenie powierzchni, ludności ogółem i na 1 km2 oraz liczby kobiet na 1000 mężczyzn w powiatach województwa podkarpackiego.

Przedmiotem pracy jest analiza wielkości wskaźnika normalizacji określającego znaczenie powierzchni, ludności ogółem i na 1 km2 oraz liczby kobiet na 1000 mężczyzn w powiatach województwa podkarpackiego.. Celem natomiast –... Read more »

Analiza struktury przestrzennej wg województw w świetle produkcji sprzedanej przemysłu, pracujących i wartości brutto środków trwałych w przemyśle Polski

Przedmiotem opracowania były: produkcja sprzedana, liczba pracujących oraz wartość brutto środków trwałych w przemyśle Polski. Celem była analiza powyższych wskaźników, oraz ukazanie przestrzennego zróżnicowania wg województw. Dane do poniższego... Read more »

Analiza danych powierzchni i ludności woj. Podkarpackiego w roku 2003 wg powiatów.

Wśród 25 powiatów woj. Podkarpackiego biorąc pod uwagę powierzchnię średnia arytmetyczna wynosi 713,76 km2 , odchylenie standardowe wynosi 380,77 km2, zaś średnia harmoniczna wynosi 240 km2, współczynnik zmienności kształtuje... Read more »